1. Klik linksboven in de navigatiebalk op “Zoek Vrijwilligerswerk”

  2. Je komt nu op de zoekpagina terecht

  3. Je vindt het Activiteit filter boven op de pagina, in het midden

  4. Je kunt hier één of meerdere activiteiten selecteren waarvoor je de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen wilt weergeven 

Heb je het antwoord gevonden?